Tid & Sted

Om os

Tid & Sted er en online-beregner, som kan regne alverdens ting ud for dig.

For eksempel finder du en række beregnere, som du kan bruge til at tælle til hvornår det blandt andet er sommerferie, efterårsferie, juleferie, påskeferie eller vinterferie. På den måde ved du altid hvor lang tid, som er tilbage til din yndlingsferie.

Derudover kan du også bruge de interaktive beregnere, der kan bruges til at finde forskellen mellem klokkeslæt, forskellen mellem datoer, beregne tiden til din fødsesldag og beregne hvor mange dage du har levet.

Tid & Sted drives af Emil, som til dagligt er Teknisk Chef hos Calio og driver webshoppen Nattelyst og arons.

For at kontakte os så brug kontakt siden.